1. Trang chủ
  2. /
  3. Các Thánh
  4. /
  5. Thánh Phêrô Guilianô Eymard

Thánh Phêrô Guilianô Eymard

Tải ebook PDF Tải ebook DOCX

Danh mục: Các Thánh

Thánh Phêrô Giulianô Eymard linh mục là một tông đồ Thánh Thể nhiệt thành, và cũng là đấng sáng lập dòng Thánh Thể.

Cha Eymard hiến trọn cuộc đời mình để làm cho mọi người yêu mến Thánh Thể, giúp trẻ em nghèo rước lễ lần đầu và thánh hóa các linh mục. Nhưng không phải vì thế mà tâm hồn cha lúc nào cũng sốt sắng khi cầu nguyện. Ngược lại, cũng có nhiều lần cha cảm thấy tâm hồn khô khan nguội lạnh. Không phải làm việc cho vinh danh Chúa là được mọi việc thuận buồm xuôi gió, được mọi người quý mến… Mà trái lại, cha Eymard gặp đủ mọi khó khăn, chống đối. Nhưng vượt lên trên tất cả, cha luôn tín thác vào thánh ý Chúa, vào lòng yêu thương vô biên của Ngài.

You may also like

Tắt Quảng Cáo [X]