1. Trang chủ
  2. /
  3. Các Thánh
  4. /
  5. Thánh Clara Thành Assisi

Thánh Clara Thành Assisi

Tải ebook PDF Tải ebook DOCX

  • Nguyên bản La-ngữ : “Legenda sanctỉ Clarỉ virginis” do F.Pennachi hiệu đính, Assisi 1910.
  • Người kể truyện: Tôma thành Cêlanô
  • Bản dịch và chú thích: Lm. Bosco Nguyễn văn Đình, OFM; Tôma Phạm đình Quế, PSTT; Lm. Phêrô Khoa Ngô công Tâm, OFM
  • Nhà xuất bản: “La Editorial Catolica”
  • Tái ấn hành: Madrid, 1970
  • Hoàn thành: 1978
Danh mục: Các Thánh

You may also like

Tắt Quảng Cáo [X]