1. Trang chủ
  2. /
  3. Các Thánh
  4. /
  5. Thánh Vinh Sơn Phêriê

Thánh Vinh Sơn Phêriê

Tải ebook PDF Tải ebook DOCX

Danh mục: Các Thánh

Có thể nói thánh Vinh Sơn Ferriê đã có những dấu hiệu tiên báo sẽ trở nên đại thánh ngay từ khi Ngài còn nhỏ. Thánh nhân sinh tại Valence, nước Tây Ban Nha vào năm 1350. Thánh nhân có trí thông minh rất đặc biệt, dù rằng được Thiên Chúa ưu đãi cho học giỏi, nhưng lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên Ngài được nhiều người mộ mến, yêu chuộng. Vào năm 18 tuổi, thánh nhân muốn tận hiến cuộc đời của mình trong Dòng Đaminh. Ngài được nhận vào Dòng, và mau mắn trở nên con người tốt, hoàn thiện. Mãn năm tập viện, thánh nhân được gửi học ở Barcelone. Thánh nhân đậu bằng tiến sĩ thần học và được chọn làm giáo sư thần học tại Lêriđa. Thánh nhân có tài giảng thuyết, có sức thuyết phục, lôi cuốn vì thế Ngài được mời đi giảng ở Pháp, Anh, Eùcosse, Ý và Aùi Nhĩ Lan. Thánh nhân đi đâu là cảm hóa được người khác và có nhiều người quay trở về với Chúa. Riêng tại nước Tây Ban Nha, thánh nhân đã đưa về cho Chúa, cho Giáo Hội hơn 25 ngàn linh hồn người Do Thái. Thánh nhân đã đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi Ngài đặt chân tới. Thánh nhân luôn dậy dỗ người ta sống đạo đức, năng xưng tội, rước mình thánh Chúa và năng cầu nguyện. Thánh nhân sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có dáng dấp của một Phanxicô khó nghèo. Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của Ngài, nên được nhiều người tin theo vì lời giảng của Ngài có sức lôi cuốn. Lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động của Ngài:” Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế đúng như lời thánh vịnh viết:” Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”(Tv 138, 13 ). Thánh nhân luôn chú tâm tới việc dạy giáo lý cho trẻ em và người ít học.

You may also like

Tắt Quảng Cáo [X]