1. Trang chủ
  2. /
  3. Các Thánh
  4. /
  5. Thánh Bernadette Soubirous | Tiếng Hát Lộ Đức

Thánh Bernadette Soubirous | Tiếng Hát Lộ Đức

Tải ebook PDF
Tải ebook DOCX

  • The Song of Bernadette
  • Tác giả: Franz Werfel
  • Người dịch: Fr. Thomas Túy, O.P.
Danh mục: Các Thánh

Đọc xong bản dịch Anh ngữ, tôi bị ám ảnh mãi, bởi vì câu truyện quá hấp dẫn. Nhưng sách quá dài mà lúc ấy tôi còn đang đi học không dịch được. Sau này gặp lại bản tóm tắt, nên tôi cố gắng dịch sang tiếng Việt để chia sẻ với các linh hồn thánh thiện biết rung cảm trước thế giới siêu nhiên. Tôi không thêm bớt chi cả, mà theo tác giả thì câu chuyện là thật, xảy ra không bao lâu trước thế chiến thứ nhất. Ông đã viết lại để bày tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ đã cứu giúp gia đình ông qua khỏi hoạn nạn, mặc dầu lúc ấy tôn giáo của ông là Do thái. Sách ông viết chẳng bao lâu nổi tiếng khắp thế giới. Vì ông là một văn nhân Đức tài ba từ trước. Lập tức sách được chuyển sang các ngôn ngữ phổ thông: Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng tìm đọc, quí vị có thể đọc chi tiết từ các ngôn ngữ đó.

Nguồn: Xuanha.net

You may also like

Tắt Quảng Cáo [X]