1. Trang chủ
  2. /
  3. Đức Mẹ
  4. /
  5. Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần Đô Huyền Nhiệm

Tải ebook PDF Tải ebook DOCX

Danh mục: Đức Mẹ
Đức Mẹ Maria là Đấng quan trọng sau Chúa Giêsu Kitô trong mầu nhiệm Cứu Chuộc.  Mẹ là Đấng đã thực sự rõ ràng cộng tác vào việc Cứu Chuộc của Chúa Giêsu Con Mẹ. Ơn gọi và sứ mạng của Mẹ chính là ơn gọi Đồng Công Cứu Chuộc. Từ trước vô cùng, Thiên Chúa đã định đặt cho Đức Mẹ được ơn Đồng Công Cứu Chuộc.

You may also like

Tắt Quảng Cáo [X]