1. Trang chủ
  2. /
  3. Các Thánh
  4. /
  5. Cuộc Đời Thánh Cả Giuse

Cuộc Đời Thánh Cả Giuse

Tải ebook PDF Tải ebook DOCX

  • Nguyên tác: The Life of Saint Joseph
  • Tác giả: Maria Cecilia Baij, OSB
  • Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
  • Đánh máy: Anna Vũ Thị Thanh Hương, Anna Nguyễn Bích Hằng
  • Nguồn: memaria.net
Danh mục: Các Thánh

Tài liệu kể lại cuộc đời Thánh Cả Giuse ở đây không cốt đưa ra một văn liệu để chú giải hoặc một chứng cứ lịch sử, nhưng nhằm mục đích khuyến thiện. Về phương diện này, quyển Cuộc Đời Thánh Cả Giuse đã thành công mỹ mãn. Quyển sách phác họa người gia trưởng Thánh Gia dưới một ánh sáng tân kỳ, tạo ra ấn tượng nơi trí óc và tâm hồn độc giả, và qua đó, giúp họ hoan hưởng sự bình an và hòa thuận thiên đàng đã ngự trị tại Thánh Gia Nazareth.

You may also like

Tắt Quảng Cáo [X]